Verbetering van de opvang van LGBTQIA+-vluchtelingen in België

Friday, 10 December 2021
Add to Calendar

Naar aanleiding van de Internationale dag van de mensenrechten en in het kader van het Rainbow Welcome-project, dat mede gefinancierd wordt door de Cel Gelijke kansen van de FOD Justitie en door het REC-programma van de Europese Commissie nodigen POUR LA SOLIDARITÉ-PLS, het OPVANGHUIS BRUSSEL en de vzw MIDNIMO u uit om op 10 december 2021 deel te nemen aan de opstart van CADAL, het eerste opvangcentrum voor LGBTQIA+ asielzoekers/asielzoeksters in België. 

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS is een think and do tank die zich al meer dan twintig jaar lang inzet voor diversiteit en die met name actief is in volgende domeinen: discriminatie, maatschappelijke inclusie en gelijke kansen. Voor dit event werkt PLS samen met Midnimo en met het Opvanghuis Brussel, dat sinds zijn oprichting in 2018 enkele plaatsen voorbehoudt voor het opvangen en begeleiden van LGBTQIA+ asielzoekers/asielzoeksters die in een open centrum of op straat met grote problemen te kampen hebben. 

Om die reden, maar ook om institutionele redenen en omwille van de openbare financiering heeft de vzw Midnimo, die aan de basis van de oprichting van het Opvanghuis Brussel ligt, beslist om het eerste Opvanghuis voor LGBTQIA+-asielzoekers/asielzoeksters in België op te richten waar 14 personen terecht zullen kunnen. Men is hierbij uitgegaan van de ervaring die is opgedaan op bijna drie jaar tijd, van de zeer specifieke, maar uiteenlopende noden van elke groep , maar ook van de eerste lessen die zijn getrokken uit een onderzoek dat de Europese Commissie financierde en waarbij andere opvanghuizen voor LGBTQIA+  in Europa betrokken waren. 

Bij dit event komt u meer te weten over de resultaten van de studie die POUR LA SOLIDARITÉ-PLS uitgevoerd heeft rond de situatie van LGBTQIA+ asielzoekers/asielzoeksters en vluchtelingen in België en om de deuren van CADAL officieel te openen. Na die officiële presentatie krijgen de journalisten de gelegenheid om een van de verblijven te bezoeken die ter beschikking worden gesteld van personen die CADAL opvangt en begeleidt.

Agenda

11 uur 30 : Verwelkoming    

12 uur 00 – 12 uur 10 : Inleiding - Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke kansen en Diversiteit 

12 uur 10 - 12 uur 30 : Voorstelling van het project en van de tools van Rainbow Welcome ! - Marie Schuller, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS

12 uur 30 - 12 uur 50 : Opstart van het opvangcentrum voor LGBTQI+ asielzoekers/asielzoeksters - Dimitri Verdonck & Ali Deberkale, Midnimo – Het Opvanghuis Brussel

12 uur 50 - 13 uur 50  : Vragen / antwoorden - Denis Stokkink, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS

13 uur 50 - 14h00 : Conclusies

Praktische informatie

 

Adresse

LaVallée
39, rue Adolphe La Vallée
1080
Bruxelles
Belgium

Contact: 

Marie Schuller